Rakyat Malaysia Memilih Kerjaya Seimbang Berbanding Gaji Tinggi

Rakyat Malaysia lebih memilih keseimbangan kerjaya dan kehidupan berbanding kerjaya yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini adalah keputusan dari kajian yang telah dijalankan oleh firma tenaga kerja iaitu Kelly Services.

Kajian mendapati dua pertiga atau 67% pekerja di negara ini berpendapat bahawa merekaa lebih tertarik untuk mendapatkan kerja yang boleh memberikan keseimbangan antara kerjaya dan kehidupan berbanding gaji yang besar.

Selain itu, 54% pekerja di negara ini lebih berminat untuk menerima gaji yang tinggi tetapi jadual kerja haruslah  fleksibel. Ini kerana bebanan menerima gaji yang tinggi bermakna mereka harus memikul tanggungjawab yang besar dari segi komitmen dan pengorbanan.

Kajian yang dinamakan ‘Keutamaan Pekerja & Kecekapan Di Tempat Kerja’ dijalankan kepada 230,000 pekerja di lebih 30 negara di Eropah, Amerika dan Asia Pasifik.

Untuk Asia Pasifik, 65% responden mengatakan pertimbangan dari segi pengorbanan dan komitmen kerjaya dan gaji mesti dibuat dengan teliti untuk memperolehi keseimbangan dalam hidup dan kerjaya, 48% pula mahukan jadual pekerjaan yang fleksibel dan konvenien manakala 37% pula lebih berminat untuk melaksanakan khidmat sosial.